Aktualności

Przedstawicielka firmy HYDRO-GAZ udzieliła wywiadu w Swarzędzkiej Telewizji Kablowej, omawiając w zw...

Gazele Biznesu po raz trzeci!

W 2023 roku po raz trzeci firma HYDRO-GAZ Swarzędz otrzymała tytuł Gazeli Biznesu - jest to ranking ...

W dniu 18 sierpnia br podpisaliśmy umowę z Gminą Lwówek na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji s...

W dniu 20.07.2023r podpisaliśmy umowę z firmą ATAl S.A. z siedzibą w Cieszynie na wykonanie instalac...

Dostawa łyżki przesiewającej

W dniu dzisiejszym dotarła do nas wspomniana wcześniej łyżka przesiewająca. Dzięki takim inwestycjom...

Zeszły rok był naprawdę ciężkim rokiem dla branży budowlanej, jednak dzięki bogatej bazie sprzętowej...

Sylwetki Swarzędzan

Cofając się trochę wstecz, chcielibyśmy przybliżyć Państwu sylwetkę naszego Prezesa - pana Henryka W...

Zakup łyżki przesiewającej

Ekonomiczne rozwiązania czasem wymagają inwestycji. Informujemy, iż zakupiliśmy łyżkę przesiewającą ...

Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0225/15-00

    Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0225/15-00     aktualizacja z dnia 04.08.2017   W dniu 28...

W dniu 28.06.2017r do naszej firmy przyszły kolejne sprzęty objęte projektem  nr RPWP.01.05.02-30-02...

More Articles

 

 

Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0225/15-00

 

 

aktualizacja z dnia 04.08.2017

 

W dniu 28.06.2017 roku na bazę sprzętowo- magazynową został dostarczony kolejny sprzęt objęty projektem nr RPWP.01.05.02-30-0225/15-00 dofinansowany z Funduszy Europejskich zgodnie z zamówieniem z dnia 31.03.2017. Na miejscu Henryk Wojkiewicz właściciel Przedsiębiorstwa "HYDRO-GAZ Swarzędz" Henryk Wojkiewicz spisał wraz z wybranym dostawcą - firmą Kopras sp z o.o.  protokół zdawczo- odbiorczy zestawu szalunków słupowych do wykopów liniowych OWS 5AN.

kolejne-dostawy-sprztow-objtych-dofinansowaniem-z-funduszy-europejskich

aktualizacja z dnia 21.03.2017

 

W dniu 02.06.2017 roku na bazę sprzętowo- magazynową został dostarczony pierwszy sprzęt objęty projektem nr RPWP.01.05.02-30-0225/15-00 dofinansowany z Funduszy Europejskich zgodnie z zamówieniem z dnia 31.03.2017. Na miejscu Henryk Wojkiewicz właściciel Przedsiębiorstwa "HYDRO-GAZ Swarzędz" Henryk Wojkiewicz spisał wraz z wybranym dostawcą panem Dariuszem Jaskólskim właścicielem P.P.H.U Jaskółka protokół zdawczo- odbiorczy sprzętu.

pierwsze-dostawy-sprztu-w-ramach-projektu-unijnego

aktualizacja z dnia 21.03.2017

Wybór dostawcy  koparki gąsienicowej oraz koparko-ładowarki

 

Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposobu oceny ofert

  1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na wykonanie usługi na podstawie przyjętego kryterium.

  2. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę kryteria:

   • Max. 60 punktów - cenowe tj. cena za maszynę w EURO (wartość netto)

   • Max 20 punktów - warunki serwisu tj.: czas reakcji serwisowej i dostarczenia do zamawiającego części do maszyny

   • max 20 punktów – czas gwarancji

  3. Sposób oceny ofert: punktowo w skali od 0 do 100 pkt

  4. Liczba punktów liczona będzie jako suma punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach liczonych w następujący sposób:

punkty w kryterium cenowym = (cena oferty najtańszej)/(cena oferty badanej) x 60

punkty za spełnianie kryterium warunków serwisu = (najkrótszy oferowany czas reakcji serwisowej i dostawy do zamawiającego części do serwisowych do maszyny)/ (badany czas reakcji serwisowej i dostawy do zamawiającego części do serwisowych do maszyny)x20

punkty za oferowany czas gwarancji = (badany oferowany czas gwarancji)/ (najdłuższy oferowany czas gwarancji) x 20

W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano 1 ofertę na dostawę maszyn:

OFERTA oraz TERMIN WPŁYWU

Punkty w kryterium cenowym

Punkty za spełnianie kryterium warunków serwisu

Punkty za oferowany czas gwarancji

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW

Bergerat Monneyour sp. z o.o. Oddział Poznań, ul. Kolumba 15, 62-052 Komorniki

Data wpływu: 17.03.2017

(277100,00 euro)/(277100,00 euro) x 60 =

60,0

24 godz/24 godz x 20 = 20,0

12 miesięcy/12 miesięcy x 20 = 20,0

100,0

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty spełniają warunek braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

Z uwagi na największa ilość uzyskanych punktów w toku badania złożonych ofert, wybrano ofertę firmy Bergerat Monneyour sp. z o.o. Oddział Poznań, ul. Kolumba 15, 62-052 Komorniki.

 

aktualizacja z dnia 15.02.2017

W dniu dzisiejszym Przedsiębiorstwo "HYDRO-GAZ Swarzędz" Henryk Wojkiewicz umieściło w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich, zgodnie z procedurą dotyczącą realizacji projektu RPWP.01.05.02-30-0225/15-00 informacje o następujących zamówieniach :

Oferta na koparkę gąsienicową i koparko-ładowarkę:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1021061

 

aktualizacja z dnia 10.01.2017

W dniu dzisiejszym Przedsiębiorstwo "HYDRO-GAZ Swarzędz" Henryk Wojkiewicz umieściło w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich, zgodnie z procedurą dotyczącą realizacji projektu RPWP.01.05.02-30-0225/15-00 informacje o następujących zamówieniach :

Oferta na koparkę gąsienicową i koparko-ładowarkę:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1016885

 

aktualizacja z dnia 29.09.2016

W dniu dzisiejszym Przedsiębiorstwo "HYDRO- GAZ Swarzędz" Henryk Wojkiewicz podpisało z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umową o przyznaniu dofinansowania Projektu pt. "Wdrożenie innowacji drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy" nr RPWP.01.05.02-30-0225/15-00.

aktualizacja z dnia 25.09.2016

W dniu dzisiejszym Przedsiębiorstwo "HYDRO- GAZ Swarzędz" Henryk Wojkiewicz dokonało wyboru dostawcy  szalunków w związku z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania pt. "Wdrożenie innowacji drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy" nr RPWP.01.05.02-30-0225/15-00.

 

Wybór dostawcy zestawu szalunków

Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposobu oceny ofert

  1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na wykonanie usługi na podstawie przyjętego kryterium.

  2. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę kryteria:

  3. Cenowe tj. cena za maszynę w PLN (wartość netto) – waga 100%

  4. Sposób oceny ofert: punktowo w skali od 0 do 100 pkt

  5. Liczba punktów liczona będzie jako suma punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach liczonych w następujący sposób:

punkty w kryterium cenowym = (cena oferty najtańszej)/(cena oferty badanej) x 100

W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano 3 oferty na dostawę zestawu szalunków:

OFERTA oraz TERMIN WPŁYWU

Punkty w kryterium cenowym

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW

KOPRAS sp. z o.o.

Data wpływu 19.09.2016

174280,00 zł netto/174280,00 zł netto x 100 = 100,0

100,0

Wykopy-Serwis Tomasz Kabaciński Data wpływu 21.09.2016

174280,00 zł netto/194960,00 zł netto x 100 = 89,4

89,4

WUPRINŻ S.A.

Data wpływu 20.09.2016

174280 zł netto/203420,00 zł netto x 100 = 85,7

85,7

Wykonawcy, którzy złożyli oferty spełniają warunek braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

Z uwagi na największa ilość uzyskanych punktów w toku badania złożonych ofert, wybrano ofertę firmy KOPRAS sp. z o.o., Szklarnia 7, 64-510 Wronki

 

aktualizacja z dnia 25.09.2016

W dniu dzisiejszym Przedsiębiorstwo "HYDRO- GAZ Swarzędz" Henryk Wojkiewicz dokonało wyboru dostawcy zestawu pomp wraz z osprzętem w związku z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania pt. "Wdrożenie innowacji drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy" nr RPWP.01.05.02-30-0225/15-00.

 

Wybór dostawcy zestawów pomp wraz z osprzętem

Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposobu oceny ofert

  1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na wykonanie usługi na podstawie przyjętego kryterium.

  2. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę kryteria:

  3. Cenowe tj. cena za maszynę w PLN (wartość netto) – waga 100%

  4. Sposób oceny ofert: punktowo w skali od 0 do 100 pkt

  5. Liczba punktów liczona będzie jako suma punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach liczonych w następujący sposób:

punkty w kryterium cenowym = (cena oferty najtańszej)/(cena oferty badanej) x 100

W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano 3 oferty na dostawę pomp do igłofiltrów z osprzętem:

OFERTA oraz TERMIN WPŁYWU

Punkty w kryterium cenowym

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW

P.P.H.U „Jaskółka” Dariusz Jaskólski

Data wpływu 14.09.2016

148330,00 zł netto/148330,00 zł netto x 100 = 100,0

100,0

PHU HAMER Piotr Korfini

Data wpływu 15.09.2016

148330 zł netto/214000,00 zł netto x 100 = 69,3

69,3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SAR-POL sp z o.o.

Data wpływu 21.09.2016

148330 zł netto/252398,00 zł netto x 100 = 58,8

58,8

Wykonawcy, którzy złożyli oferty spełniają warunek braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

Z uwagi na największa ilość uzyskanych punktów w toku badania złożonych ofert, wybrano ofertę firmy P.P.H.U. „Jaskółka” Dariusz Jaskólski, Chwalim 106, 66-120.

 

aktualizacja z dnia 10.09.2016

W dniu dzisiejszym Przedsiębiorstwo "HYDRO-GAZ Swarzędz" Henryk Wojkiewicz umieściło na swojej stronie zgodnie z procedurą dotyczącą realizacji projektu RPWP.01.05.02-30-0225/15-00 informacje o następujących zamówieniach :

Oferty na koparkę gąsienicową:

Informacja o zamówieniu - koparka gąsienicowa

Oferty na koparko-ładowarkę:

Informacja o zamówieniu - koparko-ładowarka

Oferty na zestaw szalunków:

Informacja o zamówieniu - szalunki

Oferty na dwa zestawy pompy do igłofiltrów wraz z osprzętem:

Informacja o zamówieniu - pompy do igłofiltrów

 

 

aktualizacja z dnia:  07.06.2016

 

W dniu dzisiejszym Przedsiębiorstwo "HYDRO-GAZ Swarzędz" Henryk Wojkiewicz otrzymało informację, iż w dniu 20.05.2016 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.01.05.02-30-0225/15-00 pt. "Wdrożenie innowacji drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy"

 

 

Swarzędz dn. 16.03.2016

Przedsiębiorstwo "HYDRO-GAZ Swarzędz" Henryk Wojkiewicz złożyło do Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt nr RPWP.01.05.02-30-0225/15-00 w ramach działań Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw pt "Wdrożenie innowacji drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy".

Całkowita wartość Projektu wynosi 2.082.390,00zł, wnioskowana kwota dofinansowania 761.850,00zł.

Przedmiotem projektu jest zakup przez wnioskodawcę 5 nowych środków trwałych wpływających na osiągnięcie wzrostu konkurencyjności firmy poprzez innowacje: koparki gąsienicowej o krótkiej przeciwwadze, koparko-ładowarki, zestawu szalunków oraz pompy do igłofiltrów z osprzętem (2 szt). Projekt realizowany będzie w siedzibie firmy.

W dniu 26.02.2016 Przedsiębiorstwo "HYDRO-GAZ Swarzędz" Henryk Wojkiewicz otrzymało informację z Urzędu Marszałkoskiego, iż projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną i został przekierowany do oceny merytorycznej.