Biuro budowy

O firmie

Firma HYDRO-GAZ Swarzędz - Henryk Wojkiewicz zajmuje się wykonywaniem sieci oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych. Powstała w 2004 r. i dynamicznie się rozwija.

Na dzień dzisiejszy dysponujemy bazą sprzętowo magazynową o powierzchni 7 250 m2 oraz zaawansowanym parkiem maszynowym wyposażonym w nowoczesne urządzenia i pojazdy.

Główny profil działalności firmy to:

  • sieci oraz przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze,
  • sieci i instalacje hydrantowe
  • wewnętrzne instalacje wod-kan, gaz i c.o.,
  • montaż kotłowni gazowych i olejowych oraz węzłów cieplnych,
  • drenażów opaskowych,
  • montaż zbiorników bezodpływowych, separatorów,
  • montaż oczyszczalni ścieków,
  • montaż przepompowni ścieków,
  • wentylacji i klimatyzacji,
  • roboty drogowe.

Od rozpoczęcia naszej działalności, ułożyliśmy już 120 km rur kanalizacji sanitarnej i deszczowej od najmniejszych średnic do średnicy Φ2000, zamontowaliśmy około 4500 studzienek betonowych.

Ułożyliśmy też ok 150 km rur wodociągowych od średnic najmniejszych do średnicy  Φ500.

Wykonaliśmy instalacje wewnętrzne dla ok 3 tysięcy mieszkań oraz innych obiektów kubaturowych - hali, magazynów, obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej i obiektów wojskowych.